ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
 
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
ផ្នែកភ្នាក់ងារឥណទាន
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 10 នាក់
បទពិសោធន៏
: N/A ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: កណ្តាល
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Marketing & Sale
ភាសារ
: Khmer & English
អាយុ
: N/Aឆ្នាំ - N/A ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - June - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 20 - December - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន,
• ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
• ធ្វើការទំនាក់ទំនងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចក
ទេស និងការណែនាំ។
• ប្រមូលប្រាក់សំណង,ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់
• ធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុបឡើង)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ
និងមានកាយសម្បទាល្អ។
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង
• មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខនារីនិងបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាមួយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ប្រវត្តិរូបភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត ៤ X ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ (ថតចំលងតែប៉ុណ្ណោះ) មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលភ្នំពេញ ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ឬនៅសាខាណា មួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។
រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបព្ជាក់ ពីទីតាំងការងារអោយបានច្បាស់លាស់ហើយមានតែបេក្ខនារី និងបេក្ខជនដែលត្រូវអញ្ជើញធ្វើការ ប្រឡង ឬបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកការិយាល័យកណ្ដាល
កញ្ញា ចាន់ ស្រីល័ក្ខ : Email: ledorganization@yahoo.com / Tel : 012 600 120 / 012 600 140 / 017 600 804
077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130
077 600 140 / 077 600 150
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
Fax
:
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Website
:
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ

.

.

.


លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
ផ្នែកភ្នាក់ងារឥណទាន
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 10 នាក់
បទពិសោធន៏
: N/A ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: កណ្តាល
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Marketing & Sale
ភាសារ
: Khmer & English
អាយុ
: N/Aឆ្នាំ - N/A ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - June - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 20 - December - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន,
• ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
• ធ្វើការទំនាក់ទំនងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចក
ទេស និងការណែនាំ។
• ប្រមូលប្រាក់សំណង,ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់
• ធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុបឡើង)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ
និងមានកាយសម្បទាល្អ។
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង
• មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខនារីនិងបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាមួយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ប្រវត្តិរូបភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត ៤ X ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ (ថតចំលងតែប៉ុណ្ណោះ) មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលភ្នំពេញ ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ឬនៅសាខាណា មួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។
រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបព្ជាក់ ពីទីតាំងការងារអោយបានច្បាស់លាស់ហើយមានតែបេក្ខនារី និងបេក្ខជនដែលត្រូវអញ្ជើញធ្វើការ ប្រឡង ឬបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកការិយាល័យកណ្ដាល
កញ្ញា ចាន់ ស្រីល័ក្ខ : Email: ledorganization@yahoo.com / Tel : 012 600 120 / 012 600 140 / 017 600 804
077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130
077 600 140 / 077 600 150
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
Fax
:
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Website
:
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ

.

.

.


លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
ផ្នែកភ្នាក់ងារឥណទាន
ការងារផ្នែក
: ផ្សព្វផ្សាយ/លក់
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 10 នាក់
បទពិសោធន៏
: N/A ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: កណ្តាល
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: មិនកំណត់
ជំនាញផ្នែក
: Marketing & Sale
ភាសារ
: Khmer & English
អាយុ
: N/Aឆ្នាំ - N/A ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 20 - June - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 20 - December - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន,
• ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
• ធ្វើការទំនាក់ទំនងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចក
ទេស និងការណែនាំ។
• ប្រមូលប្រាក់សំណង,ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់
• ធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុបឡើង)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ
និងមានកាយសម្បទាល្អ។
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង
• មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខនារីនិងបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាមួយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ប្រវត្តិរូបភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត ៤ X ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ (ថតចំលងតែប៉ុណ្ណោះ) មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលភ្នំពេញ ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ឬនៅសាខាណា មួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។
រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបព្ជាក់ ពីទីតាំងការងារអោយបានច្បាស់លាស់ហើយមានតែបេក្ខនារី និងបេក្ខជនដែលត្រូវអញ្ជើញធ្វើការ ប្រឡង ឬបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកការិយាល័យកណ្ដាល
កញ្ញា ចាន់ ស្រីល័ក្ខ : Email: ledorganization@yahoo.com / Tel : 012 600 120 / 012 600 140 / 017 600 804
077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130
077 600 140 / 077 600 150
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
Fax
:
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Website
:
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 89 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service