ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
 
លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
ផ្នែកភ្នាក់ងារឥណទាន
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 20 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណត់
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: គណនេយ្យ ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច
ភាសារ
: អង់គ្លេស (អាចនិយាយនិងស្តាប់បានខ្លះៗ)
អាយុ
: 18ឆ្នាំ ឡើងទៅ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 25 - July - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 20 - December - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន,
• ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
• ធ្វើការទំនាក់ទំនងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
• ប្រមូលប្រាក់សំណង,ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់
• ធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុបឡើង)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ និងមានកាយសម្បទាល្អ។
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង
• មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខនារីនិងបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាមួយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ប្រវត្តិរូបភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត ៤ X ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ (ថតចំលងតែប៉ុណ្ណោះ) មកកាន់ទីស្នាក់ការ កណ្ដាលដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ឬនៅសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។ រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបព្ជាក់ ពីទីតាំងការងារអោយបានច្បាស់លាស់ហើយមានតែ បេក្ខនារី និងបេក្ខជន ដែលត្រូវអញ្ជើញធ្វើការប្រឡងឬបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យកណ្ដាល
កញ្ញា ចាន់ ស្រីល័ក្ខ : Email: ledorganization@yahoo.com Tel : 012 600 120
017 600 444 / 089 600 444 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
Fax
:
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Website
:
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ

.

.

.


លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
ផ្នែកភ្នាក់ងារឥណទាន
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 20 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណត់
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: គណនេយ្យ ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច
ភាសារ
: អង់គ្លេស (អាចនិយាយនិងស្តាប់បានខ្លះៗ)
អាយុ
: 18ឆ្នាំ ឡើងទៅ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 25 - July - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 20 - December - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន,
• ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
• ធ្វើការទំនាក់ទំនងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
• ប្រមូលប្រាក់សំណង,ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់
• ធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុបឡើង)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ និងមានកាយសម្បទាល្អ។
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង
• មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខនារីនិងបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាមួយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ប្រវត្តិរូបភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត ៤ X ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ (ថតចំលងតែប៉ុណ្ណោះ) មកកាន់ទីស្នាក់ការ កណ្ដាលដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ឬនៅសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។ រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបព្ជាក់ ពីទីតាំងការងារអោយបានច្បាស់លាស់ហើយមានតែ បេក្ខនារី និងបេក្ខជន ដែលត្រូវអញ្ជើញធ្វើការប្រឡងឬបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យកណ្ដាល
កញ្ញា ចាន់ ស្រីល័ក្ខ : Email: ledorganization@yahoo.com Tel : 012 600 120
017 600 444 / 089 600 444 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
Fax
:
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Website
:
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ

.

.

.


លីដ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
LED Finance Plc.
ផ្នែកភ្នាក់ងារឥណទាន
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 20 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនកំណត់
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: គណនេយ្យ ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច
ភាសារ
: អង់គ្លេស (អាចនិយាយនិងស្តាប់បានខ្លះៗ)
អាយុ
: 18ឆ្នាំ ឡើងទៅ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 25 - July - 2016
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 20 - December - 2017
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
• ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន,
• ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
• ធ្វើការទំនាក់ទំនងអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
• បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
• ប្រមូលប្រាក់សំណង,ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់
• ធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន។

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
• កំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុបឡើង)
• មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងបង្កើតថ្មី
• មានភាពស្មោះត្រង់ មានឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះការងារ និងមានកាយសម្បទាល្អ។
• អាចធ្វើការជាក្រុម
• យល់ព្រមបម្រើការងារតាមការចាត់តាំង
• មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខនារីនិងបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យសុំជាមួយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ប្រវត្តិរូបភ្ជាប់ជាមួយ រូបថត ៤ X ៦ (០១សន្លឹក) ប័ណ្ណគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ (ថតចំលងតែប៉ុណ្ណោះ) មកកាន់ទីស្នាក់ការ កណ្ដាលដែលមានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ឬនៅសាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក។ រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវបព្ជាក់ ពីទីតាំងការងារអោយបានច្បាស់លាស់ហើយមានតែ បេក្ខនារី និងបេក្ខជន ដែលត្រូវអញ្ជើញធ្វើការប្រឡងឬបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកការិយាល័យកណ្ដាល
កញ្ញា ចាន់ ស្រីល័ក្ខ : Email: ledorganization@yahoo.com Tel : 012 600 120
017 600 444 / 089 600 444 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: កញ្ញាៈ ចាន់ ស្រីល័ក្ខ
Phone
: 078 600 444 /012 600 120 / 077 600 110 / 077 600 120 / 077 600 130 / 077 600 140 / 077 600 150
Fax
:
E-mail
: ledorganization@yahoo.com
Website
:
Address
: អាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ៦៩-៧១A ផ្លូវបូរីភ្នំពេញថី្ម ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ
Copyright © 2008 - 2017 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 94 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2017 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service