ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ០៨ នាក់
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 8 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: បណ្តាខេត្តនានា
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: Khmer

អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 30 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 13 - August - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - December - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ០៨ នាក់ ដើម្បី ចុះប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។
Location : • ភ្នំពេញ • ខេត្តកណ្តាល • ខេត្តព្រៃវែង • ខេត្តកំពត • ខេត្តត្បូងឃ្មុំ • កំពង់ចាម

# ភារកិច្ចចំបងនិងកិច្ចការទទួលខុសត្រូវ
១. ប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារតាមរយៈការសម្ភាសន៍អតិថិជនសក្តានុពល
២. ប្រមូលស្ថិតិប្រជាជនតាមតំបន់
៣. រៀបចំទិន្នន័យដែលបានប្រមូល


លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី១ ទី២ ទី៣ ឬទី៤ ឬទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សា(មិនទាន់មានការងារ)
- មានអត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ រួសរាយ និងព្យាយាមក្នុងការងារ
- មានចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើការក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូប(CV) ដែលមានបិតរូបថត(៤គុណ៦) ១សន្លឹក បណ្ណគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើតថតចម្លង និងសញ្ញាបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ថតចម្លងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធមកកាន់ទីស្នាក់ការ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅក្បែរអ្នក ឬផ្ញើរមកកាន់៖
អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។
ឬតាមរយៈ Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ៖ 016 35 55 25 / 023 214 240
បញ្ជាក់ៈ ១. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់អាហារ ការស្នាក់នៅ និងការធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេល បំពេញការងារ។
២. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារ នឹងត្រូវផ្តល់អាទិភាពជ្រើសរើសឲ្យចូលបំរើការងារជាបុគ្គលិក ពេញសិទ្ធ ក្នុងគ្រឹះស្ថាន ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ០៨ នាក់
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 8 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: បណ្តាខេត្តនានា
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: Khmer

អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 30 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 13 - August - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - December - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ០៨ នាក់ ដើម្បី ចុះប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។
Location : • ភ្នំពេញ • ខេត្តកណ្តាល • ខេត្តព្រៃវែង • ខេត្តកំពត • ខេត្តត្បូងឃ្មុំ • កំពង់ចាម

# ភារកិច្ចចំបងនិងកិច្ចការទទួលខុសត្រូវ
១. ប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារតាមរយៈការសម្ភាសន៍អតិថិជនសក្តានុពល
២. ប្រមូលស្ថិតិប្រជាជនតាមតំបន់
៣. រៀបចំទិន្នន័យដែលបានប្រមូល


លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី១ ទី២ ទី៣ ឬទី៤ ឬទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សា(មិនទាន់មានការងារ)
- មានអត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ រួសរាយ និងព្យាយាមក្នុងការងារ
- មានចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើការក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូប(CV) ដែលមានបិតរូបថត(៤គុណ៦) ១សន្លឹក បណ្ណគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើតថតចម្លង និងសញ្ញាបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ថតចម្លងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធមកកាន់ទីស្នាក់ការ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅក្បែរអ្នក ឬផ្ញើរមកកាន់៖
អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។
ឬតាមរយៈ Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ៖ 016 35 55 25 / 023 214 240
បញ្ជាក់ៈ ១. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់អាហារ ការស្នាក់នៅ និងការធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេល បំពេញការងារ។
២. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារ នឹងត្រូវផ្តល់អាទិភាពជ្រើសរើសឲ្យចូលបំរើការងារជាបុគ្គលិក ពេញសិទ្ធ ក្នុងគ្រឹះស្ថាន ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ០៨ នាក់
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 8 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: បណ្តាខេត្តនានា
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: ទុតិយភូមិ
ជំនាញផ្នែក
: Banking, Finance
ភាសារ
: Khmer

អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 30 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 13 - August - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - December - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន ០៨ នាក់ ដើម្បី ចុះប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។
Location : • ភ្នំពេញ • ខេត្តកណ្តាល • ខេត្តព្រៃវែង • ខេត្តកំពត • ខេត្តត្បូងឃ្មុំ • កំពង់ចាម

# ភារកិច្ចចំបងនិងកិច្ចការទទួលខុសត្រូវ
១. ប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារតាមរយៈការសម្ភាសន៍អតិថិជនសក្តានុពល
២. ប្រមូលស្ថិតិប្រជាជនតាមតំបន់
៣. រៀបចំទិន្នន័យដែលបានប្រមូល


លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី១ ទី២ ទី៣ ឬទី៤ ឬទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សា(មិនទាន់មានការងារ)
- មានអត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ រួសរាយ និងព្យាយាមក្នុងការងារ
- មានចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើការក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូប(CV) ដែលមានបិតរូបថត(៤គុណ៦) ១សន្លឹក បណ្ណគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើតថតចម្លង និងសញ្ញាបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ថតចម្លងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធមកកាន់ទីស្នាក់ការ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅក្បែរអ្នក ឬផ្ញើរមកកាន់៖
អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។
ឬតាមរយៈ Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ៖ 016 35 55 25 / 023 214 240
បញ្ជាក់ៈ ១. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់អាហារ ការស្នាក់នៅ និងការធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេល បំពេញការងារ។
២. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារ នឹងត្រូវផ្តល់អាទិភាពជ្រើសរើសឲ្យចូលបំរើការងារជាបុគ្គលិក ពេញសិទ្ធ ក្នុងគ្រឹះស្ថាន ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 18 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service